CÔNG TY TNHH HẢI ÂN

Nhà máy đặt tại: 7/9 Khu Phố Bình Đức 2, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: (84-274) 3758341 hoặc (84-274) 3758342

Fax: (84-274) 3758340

Email: seagift.info@seagift.com.vn

Thông tin doanh nghiệp